informatyka@pwsz.chelm.pl| 82 562 11 24

Studia na nowej specjalności Informatyka Stosowana prowadzonej przez Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie skierowane są dla osób, które chcą nabyć nie tylko umiejętność  tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych, ale przede wszystkim programowania i baz danych.

Współcześnie informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, jest obecna we wszystkich jego sferach. Już teraz w niemal każdym przedsiębiorstwie potrzebni są specjaliści w zakresie technologii informatycznych. Możesz mieć pewność, że po ukończeniu Informatyki stosowanej  PWSZ w Chełmie nie trzeba będzie martwić się o zatrudnienie, a tylko o to jaką ofertę wybrać!!!

Informatyka stosowana to studia przygotowujące do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia i kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Program studiów obejmuje przedmioty wchodzące w skład kanonu współczesnej informatyki. Studia na specjalności  Informatyka stosowana trwają trzy lata. W czasie kształcenia  nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie.  W czasie studiów przekazywana jest wiedza niezbędna do programowania, przetwarzania informacji i tworzenia systemów baz danych. Dużą wagę przywiązujemy również do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego w czasie studiów oferujemy naukę tego języka tak, aby nasi absolwenci posługiwali się nim na poziomie B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady Europy) oraz posiadali umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia

Nasi absolwenci Informatyki Stosowanej to specjaliści, którzy dysponują wiedzą praktyczną, to osoby których zdobyte wykształcenie pozwala na twórczą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki, przemysłu czy gospodarki. Stanowi to niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej.

Zapraszamy!!!

Zostań specjalistą

dołącz do nas na rekrutacja.pwsz.chelm.pl

rekrutacja trwa jeszcze przez